علی احمدی یکشنبه 23 آبان 1395 11:30 ق.ظ نظرات ()این مدار از یک ترانزیستور NPN  ویک ترانزیستور PNP تشکیل شده است.

سعی کنید جنس هسته ترانس از فریت باشد.